Visjon og verdier

Vi er stolte teknologinerder

I Kommunion er vi en god blanding av ingeniører og kommunikasjonsspesialister. I hjertet er vi nerder, og vi har en brann for mennesker og den lokale menighet.

Vi elsker mennesker ved å skape teknologi

Det som driver oss er muligheten til å elske mennesker gjennom å skape fremragende teknologi som gjør at våre kunder kan yte omsorg og tjenester til sine medlemmer, givere og kontakter.

En visjon om fremragende tjenester

Visjon og verdier

Blant alle Kommunions høyt verdsatte kunder er det en kundegruppe som står vårt hjerte spesielt nær; de lokale menighetene. Faktisk ser vi på samarbeidet med de lokale menighetene som vårt selskaps primære oppgave. Alt for ofte har den lokale menighet måttet ta til takke med det som er halvgodt eller som er til overs. Vi ønsker å tenke annerledes.

Vi tenker at en visjon er et fremtidsbilde som skaper entusiasme mens du arbeider mot det. Vår visjon er et bilde av en suksessrik forretningsmann som deltar aktivt i sin lokalmenighet og alle dens tilbud og aktiviteter som gudstjenester, klubber, smågrupper, tjenestegrupper, barne- og ungdomslag for barna hans, søndagsskole, kor mm. Og i alle disse grenseflatene han har med sin lokalmenighet er han eksponert for og interagerer med menighetens kommunikasjonsteknologi og informasjonstjenester. En søndag formiddag setter forretningsmannen seg godt tilbake i benkeraden og sukker for seg selv: "Jeg skulle ønske at bedriften min hadde like fremragende informasjonsteknologi som menigheten min har."

Jeg skulle ønske at bedriften min hadde like fremragende informasjonsteknologi som menigheten min har.

Og vårt ønske er da å kunne respondere også på slike ønsker ved å betjene bedrifter, frivillige organisasjoner og andre organisasjoner med den fremragende teknologien vi har bygget for nettopp menigheter og kristne organisasjoner.

Vårt designprinsipp: "Enkle ting skal være enkelt, og vanskelige ting skal være mulig"

Visjon og verdier

 

Mange systemer er enten utrolig kompliserte i bruk - selv for enkle oppgaver - eller så er de ekstremt enkle å bruke, men mangler kraften du virkelig trenger fra tid til annen. I Kommunion liker vi ikke at våre datamaskiner begrenser oss i våre oppgaver. Allikevel elsker vi å gi våre brukere den enkleste mulige brukeropplevelsen. Derfor etterstreber vi, i alt vi gjør, å lage ting så enkle som mulig, men ikke enklere i den forstand at nødvendige dører lukkes for brukeren. Og når behovet oppstår for noe mer komplisert og vi frykter at løsninger på dette vil komme i veien for de enkle og daglige oppgavene innen det samme funksjonsområdet, så prioriterer vi den enkle funksjonen først. Det betyr ikke at vi ikke vil tilby gode løsninger på den vanskelige oppgaven, men det kan være at vi gjemmer dem litt dypere i menystrukturen eller at vi lar deg gå gjennom et par ekstra klikk for å få det til. Dette underbygges av vårt designprinsipp som alle våre utviklere styrer etter: "Enkle ting skal være enkelt, og vanskelige ting skal være mulig".

 

 

Å samarbeide med oss: Kommunion er mer enn kommunikasjon

Kommunion betyr fellesskap

Kommunion kommer fra det latinske ordet communio som betyr fellesskap. Vi mener at dette er en egnet grunnholdning i møte med nye medier. Kommunikasjonsformen fra kringkasting eller trykte medier passer ikke lengre i den nye nettverksvirkeligheten. Du har ikke lenger en liten, utvalgt gruppe som skal kommunisere til en passiv mengde med mottagere. For å oppnå innflytelse og posisjon må du engasjere og komme på like fot. Du må utruste og gi merverdi for at folk skal gidde å følge med på deg - ikke gjennom hierarkier og formelle strukturer men gjennom delte verdier og liv - gjennom felles forståelse og respekt. Tjenende lederskap og å sette andre først er ved hjertet av Kommunions filosofi i møtet med kunder. Derfor finnes majoriteten av vår kundemasse blant de som deler vår tro og kjerneverdier. Når kunden lykkes, så lykkes også vi fordi vår høyere hensikt er knyttet sammen.

Orgnr. 982 433 223

Kommunion AS
Rådhusgata 19A (tidl. Skolegata 7A)
1830 ASKIM

Kundestøtte

07316

+47 970 07316 (fra utlandet
og 8-sifret nummer)

Powered by Cornerstone