Kommunion AS

Personvernerklæring for Kommunion AS

Hva slags personopplysninger lagrer vi?

Vi lagrer navn og kontaktopplysninger på våre ansatte, og kontaktpersoner hos våre kunder.

Hvor lagres opplysningene mine?

De lagres i Cornerstone Platform. Alle personidentifiserende opplysninger lagres kryptert. Plattformen er lagret hos Amazon Web Services i Stockholm i Sverige.

Hvem kan jeg kontakte for innsyn, korrigering, sletting, samtykker mm?

Behandlingsansvarlig og personvernombud er Anders Torvill Bjorvand som kan nås på telefon 970 07 316.