Kiev

Alexander Yanovets
Alexander Yanovets
Chief architect
yanovets
Natasha Holechek
Natasha Holechek
Senior Systems developer
nholechek
Oleg Ghezha
Oleg Ghezha
Senior Systems Developer
oleg

Adresse:

Khmelnitskogo str. 16-22
Kiev
Ukraina
01030

Orgnr. 982 433 223

Kommunion AS
Skolegata 7A
1830 ASKIM

Kundestøtte

07316

+47 970 07316 (fra utlandet
og 8-sifret nummer)

Powered by Cornerstone